Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 217a – Nezákonné zamestnávanie detíTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 2000 2002 2004
Dodatočne objasnené 0 0 0
Zistené 2 4 5
Objasnené 2 3 5
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2000 2002 2004
Všetky osoby 4 2 7
15 z celkovo 100 842 štatistík