Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru×

Disclaimer
Trestné činy 2005
Dodatočne objasnené 0
Zistené 4
Objasnené 4
Spôsobená škoda 0,0 €
Páchatelia 2005
Všetky osoby 3