Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 220 – Vražda novonarodeného dieťaťa matkouTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0 0 1 0
Zistené 4 3 3 4 7 5 9 4
Objasnené 2 2 2 3 5 3 6 3
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 2 2 2 3 4 3 7 3
40 z celkovo 100 842 štatistík