Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 221 – Podvod×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 269 17 227 401 599 538 537 419 379 323 354 326 301 266 243
Zistené 3 475 1 654 2 960 3 407 3 321 3 449 2 996 2 687 2 309 2 265 2 158 1 896 1 675 1 939 2 151
Objasnené 2 350 510 1 128 1 371 1 229 1 292 1 104 1 029 871 836 843 667 567 535 571
Spôsobená škoda 14,2K € 21,0M € 58,1M € 72,9M € 186,9M € 167,1M € 102,5M € 62,3M € 74,3M € 62,5M € 70,0M € 57,2M € 58,5M € 119,3M € 98,1M €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 2 882 493 1 250 1 763 1 842 1 798 1 626 1 447 1 214 1 136 1 175 920 854 759 755
75 z celkovo 100 842 štatistík