Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 222 – Úverový podvod×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 3 185 263 232 160 149 166 117 95 44 50 33 40 30
Zistené 1 245 2 411 2 739 1 553 1 716 1 671 1 440 689 497 312 162 146 129 107
Objasnené 713 1 767 2 040 1 317 1 385 1 333 1 113 507 355 203 74 73 63 40
Spôsobená škoda 3,0M € 17,3M € 7,3M € 6,4M € 10,5M € 6,0M € 9,4M € 10,1M € 9,7M € 9,3M € 3,6M € 3,9M € 13,5M € 3,8M €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 789 2 049 2 377 1 646 1 622 1 537 1 386 700 494 261 142 99 116 69
70 z celkovo 100 842 štatistík