Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 223 – Poist’ovací podvod×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 137 0 4 25 11 12 8 8 8 5 7 6 5 8 4
Zistené 1 084 38 119 83 38 38 67 43 67 26 34 16 20 28 19
Objasnené 727 10 21 32 8 17 45 15 44 12 14 8 9 19 13
Spôsobená škoda 1,9M € 94,2K € 390,9K € 167,5K € 196,0K € 974,0K € 1,5M € 529,0K € 417,0K € 425,0K € 2,5M € 187,0K € 131,0K € 160,0K € 262,0K €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 854 11 27 78 28 48 67 58 39 17 27 24 19 40 21
75 z celkovo 100 842 štatistík