Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 225 – Subvenčný podvod×

Disclaimer
Trestné činy 2005
Dodatočne objasnené 3
Zistené 9
Objasnené 8
Spôsobená škoda 0,0 €
Páchatelia 2005
Všetky osoby 66