Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 226 – Ohrozovanie pohlavnou chorobou alebo vírusom ľudskej imunodeficiencieTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0
Zistené 1 1 3 1 5
Objasnené 1 1 2 0 3
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 1997 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 1 1 1 0 2
25 z celkovo 100 842 štatistík