Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 227 – Podvodný úpadok×

Disclaimer
Trestné činy 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zistené 3 3 5 2 2 4 5 2 3 2 1 3 0
Objasnené 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Spôsobená škoda 901,4K € 330,4K € 5,8M € 0,0 € 68,0K € 319,0K € 162,0K € 626,0K € 119,0K € 36,0K € 61,0K € 98,0K € 0,0 €
Páchatelia 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
65 z celkovo 100 842 štatistík