Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 228 – Nedovolené prerušenie tehotenstvaTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 2002
Dodatočne objasnené 0
Zistené 1
Objasnené 0
Spôsobená škoda 0,0 €
Páchatelia 2002
Všetky osoby 0