Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 230 – Nepovolená prevádzka lotérii a iných podobných hier×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2007 2012 2016 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0 1 2
Zistené 5 5 1 2 2 2 0
Objasnené 0 5 0 1 1 0 0
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 1,4M € 4,2M € 0,0 €
Páchatelia 2005 2007 2012 2016 2020 2021 2022
Všetky osoby 0 4 0 1 2 2 3
35 z celkovo 100 842 štatistík