Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 230 – Účasť na samovraždeTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0 0 0
Zistené 1 2 2 1 1 5 7
Objasnené 1 2 1 0 1 0 1
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 0 2 3 0 1 0 1
35 z celkovo 100 842 štatistík