Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 231 – Obmedzovanie osobnej slobodyTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 2 0 1 1 2 2 6 5
Zistené 187 201 202 203 226 229 175 140
Objasnené 167 175 177 188 203 199 130 87
Spôsobená škoda 234,0 € 7,3K € 117,0 € 818,0 € 46,0 € 599,0 € 1,2K € 2,2K €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 169 171 163 184 184 201 129 88
40 z celkovo 100 842 štatistík