Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 232 – Podielnictvo×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Dodatočne objasnené 1 0 0 0 2 5 1 2 1 3 0 0 0 0
Zistené 5 6 21 26 21 17 10 21 11 5 2 6 8 1
Objasnené 2 3 12 17 12 12 8 17 7 4 0 5 2 1
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Všetky osoby 3 3 10 13 17 20 10 18 7 8 0 5 2 1
70 z celkovo 100 842 štatistík