Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 1 1 4 12 12 6 6 7 8 16 9 12 8 13
Zistené 4 38 49 49 136 101 105 103 115 115 111 61 76 78 119
Objasnené 2 15 15 5 14 18 17 11 12 16 25 20 19 27 55
Spôsobená škoda 0,0 € 898,0K € 252,2K € 462,9K € 4,1M € 36,1M € 12,0M € 5,6M € 2,6M € 17,6M € 3,6M € 42,8M € 9,3M € 5,6M € 43,6M €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 0 6 11 12 37 29 26 20 17 80 26 31 38 46 76
75 z celkovo 100 842 štatistík