Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 233 – Zavlečenie do cudzinyTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1998 1999 2000 2002 2004
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0
Zistené 1 2 3 1 3
Objasnené 0 2 2 1 1
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 1998 1999 2000 2002 2004
Všetky osoby 0 1 14 2 1
25 z celkovo 100 842 štatistík