Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 1 0 0 0 0 0 0
Zistené 1 3 5 2 4 3 4 1
Objasnené 1 3 5 2 4 2 3 0
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 659,0 € 0,0 € 5,8K € 359,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 3 4 14 3 4 3 2 0
40 z celkovo 100 842 štatistík