Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 236 – Zatajenie veci×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 8 9 11 7 12 11 6 7 6 19 6 8 12
Zistené 143 171 152 229 268 251 279 301 329 327 276 236 265 361
Objasnené 46 56 48 69 86 77 101 98 112 122 95 84 87 103
Spôsobená škoda 204,1K € 198,0K € 193,4K € 391,0K € 240,0K € 415,0K € 256,0K € 235,0K € 320,0K € 312,0K € 325,0K € 245,0K € 392,0K € 489,0K €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 56 80 62 98 101 104 121 112 131 134 120 97 99 116
70 z celkovo 100 842 štatistík