Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 236 – Obmedzovanie slobody vyznaniaTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1999 2003
Dodatočne objasnené 0 0
Zistené 2 1
Objasnené 2 0
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 1999 2003
Všetky osoby 0 0
10 z celkovo 100 842 štatistík