Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0 0 4 1
Zistené 3 9 6 5 8 16 13 24
Objasnené 3 9 6 4 8 8 7 9
Spôsobená škoda 208,0 € 277,0 € 47,0 € 0,0 € 584,0 € 4,5K € 0,0 € 2,1K €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 2 4 13 6 6 5 9 12
40 z celkovo 100 842 štatistík