Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 239 – Poškodzovanie veritei’a×

Disclaimer
Trestné činy 2005
Dodatočne objasnené 1
Zistené 20
Objasnené 5
Spôsobená škoda 3,5K €
Páchatelia 2005
Všetky osoby 6