Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 241 – Machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnacím konanim×

Disclaimer
Trestné činy 2005
Dodatočne objasnené 8
Zistené 200
Objasnené 158
Spôsobená škoda 977,0 €
Páchatelia 2005
Všetky osoby 123