Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 4 1 1 4 1 0 8 11
Zistené 173 153 171 129 169 171 233 224
Objasnené 160 142 155 123 157 136 173 177
Spôsobená škoda 338,0 € 69,0 € 70,0 € 0,0 € 0,0 € 167,0 € 364,0 € 51,0 €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 157 134 137 114 132 120 133 135
40 z celkovo 100 842 štatistík