Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 242 – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 20 0 1 3 3 3 4 3 4 3 2 4 7 4 2
Zistené 384 23 30 24 14 16 26 14 14 8 12 21 25 17 14
Objasnené 311 6 6 4 3 6 14 5 0 0 5 3 9 4 1
Spôsobená škoda 0,0 € 385,5K € 184,6K € 1,5M € 194,0K € 4,0K € 6,3M € 777,0K € 2,8M € 110,0K € 4,9M € 797,0K € 805,0K € 282,0K € 752,0K €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 302 6 7 7 7 8 10 7 3 3 7 7 13 8 3
75 z celkovo 100 842 štatistík