Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 243 – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 1 0 0 2 3 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Zistené 0 6 5 3 6 11 6 3 9 5 10 5 2 6 3
Objasnené 0 1 1 1 2 3 3 1 2 1 2 1 2 3 0
Spôsobená škoda 0,0 € 433,9K € 4,5M € 50,3K € 0,0 € 2,3M € 120,0K € 2,0K € 53,0K € 54,0K € 359,0K € 167,0K € 9,0K € 340,0K € 117,0K €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 1 1 1 4 4 5 4 2 2 1 4 1 2 3 0
75 z celkovo 100 842 štatistík