Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 244 – Porušovanie zákazu konkurencie×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Zistené 2 2 4 3 1 6 2 1 2 5 4 3 1
Objasnené 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 46,8K € 50,0K € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 8,0K € 400,0K € 135,0K € 791,0K € 0,0 €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022
Všetky osoby 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
65 z celkovo 100 842 štatistík