Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 246 – Poškodzovanie cudzej veci×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 2 0 15 16 5 3 3 4 7 4 5 11 4 3 5
Zistené 14 550 441 599 198 224 298 342 337 354 322 431 316 332 392
Objasnené 4 209 161 237 56 48 119 155 99 95 98 139 72 79 95
Spôsobená škoda 0,0 € 268,9K € 225,6K € 341,7K € 126,0K € 126,0K € 244,0K € 250,0K € 194,0K € 216,0K € 199,0K € 278,0K € 257,0K € 187,0K € 270,0K €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 9 199 176 324 68 65 120 174 129 110 124 142 90 99 137
75 z celkovo 100 842 štatistík