Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 247 – Neoprávnený prístup do počitačového systému×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 1 067 1 0 0
Zistené 57 267 27 37 28
Objasnené 10 886 0 1 0
Spôsobená škoda 107,3M € 55,0K € 46,0K € 310,0K €
Páchatelia 2005 2020 2021 2022
Všetky osoby 12 110 1 0 0
20 z celkovo 100 842 štatistík