Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 1 369 1 035 1 068 920 912 820 913 787
Zistené 55 558 56 515 54 929 49 486 49 203 51 998 54 208 68 814
Objasnené 17 403 18 136 16 827 14 243 14 012 14 780 13 121 11 684
Spôsobená škoda 58,6M € 60,9M € 71,0M € 74,7M € 76,0M € 72,5M € 78,7M € 100,9M €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 16 264 16 614 15 011 14 156 14 504 15 514 14 394 13 659
40 z celkovo 100 842 štatistík