Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 247a – Neoprávnený zásah do počitačového systému×

Disclaimer
Trestné činy 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 1 0
Zistené 19 14 10
Objasnené 0 0 0
Spôsobená škoda 35,0K € 60,0K € 170,0K €
Páchatelia 2020 2021 2022
Všetky osoby 0 0 0
15 z celkovo 100 842 štatistík