Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 247b – Neoprávnený zásah do počitačových údajov×

Disclaimer
Trestné činy 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 0 0
Zistené 11 19 4
Objasnené 1 0 0
Spôsobená škoda 32,0K € 93,0K € 0,0 €
Páchatelia 2020 2021 2022
Všetky osoby 2 0 0
15 z celkovo 100 842 štatistík