Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 247c – Neoprávnené zachytávanie počítačovych údajov×

Disclaimer
Trestné činy 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 0 0
Zistené 5 1 2
Objasnené 0 0 0
Spôsobená škoda 1,0K € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2020 2021 2022
Všetky osoby 0 0 0
15 z celkovo 100 842 štatistík