Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 248 – Zneužívanie vlastníctva×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2013 2014 2015 2016 2017
Dodatočne objasnené 377 0 0 0 0 0 1 0 1
Zistené 2 976 1 1 4 1 1 0 1 0
Objasnené 2 287 0 1 1 0 0 0 0 0
Spôsobená škoda 417,2M € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2013 2014 2015 2016 2017
Všetky osoby 2 453 0 1 0 0 0 0 0 1
45 z celkovo 100 842 štatistík