Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 41 30 35 55 52 62 363 363
Zistené 909 981 1 167 1 253 1 380 2 401 2 868 3 988
Objasnené 793 886 1 029 1 103 1 250 1 751 2 221 3 187
Spôsobená škoda 5,3M € 7,2M € 8,1M € 16,4M € 16,9M € 50,8M € 688,5M € 116,0M €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 782 873 1 035 1 076 1 225 1 738 2 481 3 338
40 z celkovo 100 842 štatistík