Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 248a – Poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky×

Disclaimer
Trestné činy 2005
Dodatočne objasnené 65
Zistené 375
Objasnené 72
Spôsobená škoda 767,9K €
Páchatelia 2005
Všetky osoby 130