Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 248a – Nevyplatenie mzdy a odstupnéhoTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 4 8 42 42
Zistené 1 40 57 216 291 330
Objasnené 1 24 31 53 76 64
Spôsobená škoda 494,0 € 106,4K € 155,8K € 423,7K € 583,0K € 589,9K €
Páchatelia 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 1 24 38 57 120 124
30 z celkovo 100 842 štatistík