Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 249 – Poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 6 0 0 1 0 0 2 3 1 2 4 3 5 2
Zistené 41 1 3 3 6 7 12 4 11 13 7 15 12 2
Objasnené 7 0 0 1 0 2 4 0 1 3 1 5 4 0
Spôsobená škoda 309,8K € 231,0 € 23,9K € 298,0 € 2,0K € 33,0K € 2,0K € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 5,0K € 0,0 € 169,0K € 0,0 €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 11 0 0 2 0 1 3 4 2 6 6 9 8 2
70 z celkovo 100 842 štatistík