Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 249b – Neoprávnený zásah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoruTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0 0 2 0
Zistené 6 5 10 9 14 17 22 17
Objasnené 6 5 7 9 13 9 11 6
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 1,0K € 790,0 € 16,2K € 902,0 €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 7 5 7 9 12 8 13 6
40 z celkovo 100 842 štatistík