Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 249d – Neoprávnené vyrobenie a obstaranie telefónnej kartyTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 1 0 0
Zistené 20 36 2 8
Objasnené 18 35 2 5
Spôsobená škoda 561,0 € 3,4K € 291,0 € 3,6K €
Páchatelia 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 17 40 2 4
20 z celkovo 100 842 štatistík