Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 250 – Zneužitie účasti na hospodárskej sút’aži×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021
Dodatočne objasnené 655 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Zistené 5 259 5 3 9 8 3 0 3 1 1 2 2 0
Objasnené 2 756 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Spôsobená škoda 200,5M € 0,0 € 0,0 € 99,6K € 1,0K € 151,0K € 0,0 € 10,0K € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021
Všetky osoby 3 248 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
65 z celkovo 100 842 štatistík