Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov

Disclaimer
Trestné činy 2000 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 0 1
Zistené 1 6 10 7
Objasnené 0 1 1 1
Spôsobená škoda 454,6K € 14,1M € 3,7M € 687,7K €
Páchatelia 2000 2002 2003 2004
Všetky osoby 0 1 2 1
20 z celkovo 100 842 štatistík