Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 251 – Neoprávnené podnikanie×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 10 0 2 5 3 5 2 3 6 2 2 10 8 9 15
Zistené 275 21 32 40 23 30 19 26 47 28 46 69 48 53 36
Objasnené 263 6 7 11 10 10 9 12 17 17 21 30 22 23 20
Spôsobená škoda 0,0 € 414,4K € 94,7K € 61,4K € 101,0K € 151,0K € 30,0K € 288,0K € 350,0K € 969,0K € 1,1M € 730,0K € 321,0K € 549,0K € 1,2M €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 272 4 7 16 10 12 11 15 22 21 23 35 24 32 26
75 z celkovo 100 842 štatistík