Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 3 2 5 5 0 0 8 9
Zistené 640 680 648 626 625 539 427 264
Objasnené 605 657 629 615 615 519 402 240
Spôsobená škoda 182,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 527 560 518 520 494 460 397 239
40 z celkovo 100 842 štatistík