Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0 0 3 4
Zistené 7 21 19 34 21 43 55 125
Objasnené 7 20 19 33 17 34 42 103
Spôsobená škoda 9,8K € 30,1K € 5,9K € 97,1K € 4,5K € 29,0K € 88,9K € 274,4K €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 8 26 14 20 15 30 32 95
40 z celkovo 100 842 štatistík