Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×

Disclaimer
Trestné činy 2005
Dodatočne objasnené 9
Zistené 185
Objasnené 92
Spôsobená škoda 256,4K €
Páchatelia 2005
Všetky osoby 110