Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 254 – Zatajenie cudzej veciTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 1 0 2 0 0 1 11 7
Zistené 80 74 56 44 67 164 225 165
Objasnené 62 58 47 34 53 127 163 102
Spôsobená škoda 60,7K € 190,3K € 91,7K € 51,5K € 40,1K € 205,5K € 175,5K € 115,0K €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 87 66 60 43 67 138 193 122
40 z celkovo 100 842 štatistík