Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 255 – Porušovanie povinností pri správe cudzieho majetkuTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 2 1 0 1 4 5 12 5
Zistené 31 23 41 59 65 104 94 80
Objasnené 27 21 32 52 52 37 23 18
Spôsobená škoda 1,2M € 648,9K € 21,5M € 101,2M € 5,8M € 17,5M € 7,4M € 11,2M €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 25 25 30 58 47 36 34 27
40 z celkovo 100 842 štatistík