Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 256 – Poškodzovanie veriteľaTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 2 1 0 2 3 12 35 23
Zistené 27 45 54 68 73 218 222 177
Objasnené 21 31 42 52 56 65 74 42
Spôsobená škoda 2,4M € 3,7M € 70,7M € 7,4M € 39,4M € 77,9M € 82,4M € 13,7M €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 18 31 42 58 66 94 112 59
40 z celkovo 100 842 štatistík