Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 256b – Machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnávacím konanímTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1998 1999 2002 2003
Dodatočne objasnené 0 0 0 0
Zistené 2 1 1 2
Objasnené 1 0 0 1
Spôsobená škoda 0,0 € 109,9K € 2,7K € 129,9K €
Páchatelia 1998 1999 2002 2003
Všetky osoby 1 0 0 1
20 z celkovo 100 842 štatistík