Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 256d – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 2 3
Zistené 2 3 5 14 10 18
Objasnené 1 2 5 5 4 5
Spôsobená škoda 22,0K € 43,2K € 10,8K € 513,0K € 52,4K € 152,3K €
Páchatelia 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 1 2 4 5 7 9
30 z celkovo 100 842 štatistík